• slide
  • slide
  • slide
  • slide

Projekty E.U.


logoEU.jpg

Název projektu: Podpora exportu společnosti Czech Aerosol, a. s.
Reg. číslo: CZ.01.2.111/0.0/0.0/18_167/0012843
Program: OPPIK Marketing- III. Výzva
Náplň: Hlavním cílem projektu je podpora exportních aktivit společnosti Czech Aerosol, a.s. díky účasti na třech zahraničních veletrzích v letech 2019-2020. Vybrané veletrhy patří mezi nejvýznamnější světové akce svého druhu.
Termín realizace: 1/2018 - 10/2020

 logoEU-2.jpg

Název projektu: Podnikové vzdělávání zaměstnanců Czech Aerosol, a.s.
Reg. číslo: CZ.03.1.52/0.0/0.0/16_043/0004798
Náplň: Cílem projektu je zvýšit úroveň znalostí a dovedností zaměstnanců a zajistit tak soulad jejich kvalifikací a kompetencí s požadavky na vykonávané pracovní činnosti. Výběr účastníků a školících kurzů probíhal na základě interní analýzy potřeb a potřeb jednotlivých zaměstnanců. Školení je koncipováno s maximálním ohledem na efektivnost a potřebnost pro naši společnost.
Termín realizace: 3/2017 – 2/2019

logoEU.jpg

Název projektu: Podpora exportu společnosti Czech Aerosol, a. s. na zahraniční trhy Evropy a Asie
Reg. číslo: CZ.01.2.111/0.0/0.0/15_016/0005198
Program: OPPIK Marketing- I. Výzva
Náplň: Hlavním cílem projektu je zvýšit konkurenceschopnost společnosti Czech Aerosol, a. s. na domácím a především na mezinárodním trhu. Projekt napomůže zvýšit podíl tržeb vytvářející export. Vzhledem k marketingové strategii žadatele je pro expanzi společnosti nejefektivnější propagace formou účasti na zahraničních veletrzích. Proto se žadatel v rámci předkládaného projektu účastní 3 různých oborově zaměřených veletrhů v letech 2016, 2017 a 2018 (celkem tedy 7 účastí).
Termín realizace: 10/2015 - 10/2018