• slide
  • slide
  • slide
  • slide

Informační povinnost k uchazeči o zaměstnání (CV)

Dle ustanovení č. 13 a následující Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679 ze  dne 27.4.2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES

Czech Aerosol,a.s.
Velvěty 33, Rtyně nad Bílinou, PSČ 415 01
IČ: 49901869
dále jen zaměstnavatel (jako zpracovatel/ správce osobních údajů )

a

pan(í) :                 
datum narození:
dále jen subjekt osobních údajů

Informujeme Vás, že v rámci výběrového řízení bude společnost Czech Aerosol, a.s.,  IČ 49901869, se sídlem Vělvěty č. 33 Rtyně n .Bílinou , PSČ 415 01, budeme  zpracovávat Vaše osobní údaje za účelem výběru vhodného kandidáta  a případného sjednání pracovní smlouvy na pozici „ XY“ .


Vaše osobní údaje budeme zpracovávat  pouze v rozsahu nezbytném pro provedení opatření zahrnující vzájemná jednání a vyhodnocení ze strany  naší společnosti před sjednáním pracovní smlouvy.
Mezi tyto osobní údaje patří: jméno a příjmení, bydliště, číslo telefonu, e-mail, vzdělání a dosavadní pracovní zkušenosti.
Vaše osobní data budeme zpracovávat po dobu výběrového řízení, nejdéle 3 měsíce. Po této době budou Vaše osobní údaje skartovány.
Při zpracování osobních údajů dostatečně zabezpečíme jejich ochranu a nebudeme je předávat žádné jiné právnické ani fyzické osobě.
Máte právo požadovat opravu, výmaz nebo omezení zpracování Vašich osobních údajů a máte právo vznést u naší společnosti námitku ohledně zpracování Vašich  OÚ. Rovněž se můžete s námitkou či stížností obrátit na Státní dozorový úřad pro oblast ochrany osobních údajů. (www.uoou.cz)